Дахин шалгалт 1-р курс

1-р курсын дахин шалгалт Мэдээлэл технологийн хэрэглээ