2а анги Хүрээлэн буй орчны эрх зүй . Улиралын шалгалт. 100 тест 100 минут